BAST AYAKKABI'YA HOŞGELDİNİZ

  • BAST AYAKKABI olarak amacımız çevreyle olan her türlü bireysel ve kurumsal etkileşimimizde diğer bir deyişle hayatımızın her alanında; enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve kullandırmak, çevreye duyarlı hammadde ve malzeme kullanımı ile çevreye olumsuz etkimizi en aza indirecek sistemler geliştirmek, çevre dostu ürünler üretmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

  • Bu bakışla;

  • Çevre Etkilerine Uygunluk misyonumuz çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamaktır. Fabrikamız, faaliyet, ürün ve hizmetlerinin mahiyet, ölçek ve çevre etkilerine uygunluğunu ürün maliyeti, ürün kalitesi ve çevre korumayı esas alarak, ve çevre etkilerini kontrol altına tutarak çevresel etki performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemini kurmayı ve geliştirmeyi ana faaliyet kapsamında değerlendirmektedir.

  • Sürekli Gelişme ve iyileştirme faaliyetlerimizle fabrikamızın çevreye olanetkilerini azaltmayı, geri dönüşümü olmayan atıklarımızı azaltmayı hedefliyoruz. Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve kullandırmak sürekli gelişim ilkemizin temel prensibidir.

  • Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara belirlenen standartlara uymak ve güncelliğini sağlamak, çevre dostu ürünler üretmek tüm ekibimizin temel prensiplerindendir.

  • Çevre Yönetimi Sistemimiz, çevre amaç ve hedeflerimizi izleyerek; sürekli gözden geçirilmesi, bu amaçla personelimizde çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilir olmasını da kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.